1. Please take 30 seconds to register your free account to remove most ads, post topics, make friends, earn reward points at our store, and more!  

Bassisits from Denmark?

Discussion in 'Bassists [BG]' started by NoiseNinja, May 21, 2011.


 1. NoiseNinja

  NoiseNinja Experimental-psychedelic-ambient-noise-drone Banned

  Feb 23, 2011
  Denmark
  Other bass players from Denmark in here?
   
 2. NoiseNinja

  NoiseNinja Experimental-psychedelic-ambient-noise-drone Banned

  Feb 23, 2011
  Denmark
  Am I all alone?
   
 3. kristianbl

  kristianbl

  Sep 9, 2009
  Denmark
  nej du er ikke den eneste:) (your not the only danish bassplayer on talkbass)
   
 4. Rickett Customs

  Rickett Customs

  Jul 30, 2007
  Southern Maryland
  Luthier: Rickett Customs...........www.rickettcustomguitars.com
  MarloweDK is on here sometimes....
   
 5. Duke21

  Duke21

  Nov 14, 2010
  Narvik, Norway
  Vet ikke hvor mange bassister dere har på TB, men dere har Mew!
   
 6. Ja, jeg er her osse' en gang imellem;-)
   
 7. Me too :)

  I love TB!
   
 8. NoiseNinja

  NoiseNinja Experimental-psychedelic-ambient-noise-drone Banned

  Feb 23, 2011
  Denmark
  Jeg prøver igen..... Der må være flere danskere her på Talk Bass, end dem der har meldt sig i tråden.
   
 9. middlebit

  middlebit

  Sep 10, 2005
  København
  Dansker her!
   
 10. Doelle

  Doelle

  Jul 22, 2009
  Århus, Denmark
  Well, I am here too... and danish! :)
   
 11. Metania

  Metania

  Oct 15, 2011
  Denmark
  I hate food!
  Helt sikkert!
  Nicholas i Århus her.

  Fender JB & PB
  Stingray 4's frets/fretless
  Custom Jazz Bass built for me.
  Ibanez Artstar '89.
   
 12. Metania

  Metania

  Oct 15, 2011
  Denmark
  I hate food!
  Vi burde jo være CLUB BASS DENMARK :)
   
 13. Metania

  Metania

  Oct 15, 2011
  Denmark
  I hate food!
  Er nogen af jer gutter på Facebook? Hvis ja, så add mig som Metania :)
   

Share This Page

 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.