1. Please take 30 seconds to register your free account to remove most ads, post topics, make friends, earn reward points at our store, and more!  
   
  TalkBass.com has been uniting the low end since 1998.  Join us! :)

Bona's Liberty City

Discussion in 'Recordings [BG]' started by Christian Houmann, Dec 11, 2005.


 1. Hi Guys,

  I'm looking for the song Liberty City which Bona recorded on the Japanese version of the Munia album. Anyone know if the their is place to heard it or download it?

  Thanks

  -Christian
   
 2. Anyone :smug:

  -Christian
   
 3. middlebit

  middlebit

  Sep 10, 2005
  København
  Desværre, Hou... ;)
  Jeg har ledt røven i laser efter selv samme, og har intet fundet. Men regner med selv at købe ímport-versionen her i januar, så...vi ser lige!
  mvh
  Morten
   
 4. Hej Morten,

  Du må lige udfylde din profil :smug:

  Jeg har hørte ham på Copenhagen jazzhouse og der spillede de en version af Liberty city og det rykkede :cool:

  -Christian
   
 5. middlebit

  middlebit

  Sep 10, 2005
  København
  Jeg har hermed udfyldt! Damn, jeg missede koncerterne da jeg var på Fyn og besøge den pukkelryggede. Det er ellers ikke hver dag vi får besøg af en bassist af Bonas kaliber!
  Jeg skal prøve at huske dig - eller kan du bare tilføje mig til dine messengerkontakter eller skrive min email ned hvis du ikke er til den slags nymodens stads.
  vh
  morten